Tin Tức

Khu nhà A&B số 27B Nguyễn Đình Chiểu

27 nguyen dinh chieu
Khu nhà A&B số 27B Nguyễn Đình Chiểu

Dự án: Sa cha, ci to, khu nhà A&B s 27B Nguyn Đình Chiu

Hạng mc: H thng điu hòa không khí

Địa đim:  27 B Nguyn Đình Chiu, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCMCác tin khác